IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Inštalater strojnih inštalacij

V šolski in vajeniški obliki.
Inštalacije so žile, po katerih se pretakajo tekočine v hiši. Napeljemo vodovodno, toplotno in plinsko inštalacijo, poskrbimo pa tudi za dobro klimatsko napravo. Izobraževanje za poklic inštalaterja strojnih inštalacij traja 3 leta in se konča z zaključnim izpitom. Po tem je možno nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev.

Zakaj bi se vpisal v program Inštalater strojnih inštalacij?

 • Delo je terensko, zanimivo in razgibano.
 • Želim spoznati delovanje ogrevalnih in hladilnih naprav.
 • Praktični pouk poteka predvsem pri delodajalcih, zato lahko pridobim veliko praktičnega znanja.
 • Poklic odpira možnosti za samostojno podjetniško kariero.

Vajeniška oblika

Za vajeniško obliko izobraževanja moraš podpisati vajeniško pogodbo z delodajalcem.

Najmanj 50% programa se izvede pri delodajalcu.

Kateri so delodajalci, ki nudijo učna mesta izveš na spletni strani GZS-vajeništvo.

Pogoji za vpis

V program Inštalater strojnih inštalacij se lahko vpišeš, če si zaključil osnovno šolo ali katerikoli program nižjega poklicnega izobraževanja.

Število vpisnih mest

V program Inštalater strojnih inštalacij bomo v prvi letnik lahko vpisali do 26 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi tudi ti med njimi.

O šoli in pouku

 • Pouk splošnih in strokovnih predmetov poteka v sodobno opremljenih učilnicah, praktični pouk v 1. letniku pa v delavnicah.
 • V 2. in 3. letniku je veliko praktičnega pouka pri delodajalcih.
 • Dijaki lahko svoje znanje in veščine dokažejo na tekmovanjih iz strokovnih predmetov in športa.

 

ALI VEŠ?

Voda je najpomembnejši vir obnovljive energije, 21,6 % električne energije pridobimo iz hidroelektrarn.

ALI VEŠ?

Voda je najpomembnejši vir obnovljive energije, 21,6 % električne energije pridobimo iz hidroelektrarn.

VIDEO

Moj poklic Inštalater strojnih inštalacij

5:00
VIDEO

Moj poklic Inštalater strojnih inštalacij

5:00
VIDEO

Inštalater strojnih inštalacij

2:37
VIDEO

Inštalater strojnih inštalacij

2:37

Česa se bom naučil?

 • Sposoben bom montirati strojne napeljave in energetske naprave.
 • Znal bom svetovati pri izbiri ukrepov za racionalno rabo energije.
 • Lahko bom vzdrževal energetske naprave in sisteme.
 • Znal bom ugotoviti napake in motnje pri delovanju energetskih naprav ter jih odpravljati.
 • Pri preizkušanju in zagonu energetskih naprav bom upošteval tehniške predpise in standarde.

Zaključek izobraževanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor. 

Možnosti nadaljnjega izobraževanja ali zaposlitve

 • Izobraževanje boš lahko nadaljeval v dvoletnem poklicno-tehniškem izobraževanju (PTI + 2) in sicer v programih strojni tehnik ali tehnik mehatronike na SPLŠ ali drugih ustreznih PTI programih.
 • Lahko se boš zaposlil, saj delodajalci že danes sprašujejo po tebi.
 • Lahko se boš odločil za samostojno obrt.
Skip to content