IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Strojništvo

Strojništvo je tehnična veda, ki pri načrtovanju in izdelavi uporabnih naprav, predmetov ali strojev uporablja fizikalna načela. Strokovnjaki na področju strojništva za analizo statičnih in dinamičnih fizikalnih sistemov med izdelovanjem predmetov kot so:
avtomobili, letala, ali druga vozila, ogrevalni in hladilni sistemi, gospodinjski aparati, industrijska oprema in stroji, orožja ipd. uporabljajo načela, ki so, na primer, vezana na toploto, sile, ohranitve mase in energije.

Strojni inženirji

Strojni inženirji si za določene operacije kot tudi za izdelavne postopke velikokrat pomagajo s simulacijami in z njimi še pred samo izdelavo končnega izdelka poskušajo optimirati izvajanje njegovih funkcij, cenovno učinkovitost in energijsko zmogljivost.

Tehniške risbe predmetov, ki se želijo izdelati, so končna stopnja konstruiranja.

Njihov namen je dvojen. Vsebujejo vse podatke, potrebne za njihovo izdelavo in služijo kot nadzorni mehanizem pri spremembah. Do poznega 20. stoletja so večino tehniških risb narisali z roko s pomočjo risalnih desk. Razvoj digitalnih računalnikov z grafičnimi uporabniškimi vmesniki je prinesel možnost izdelave modelov in risb s pomočjo računalniško podprtega konstruiranja (CAD).

Večina programov CAD omogoča izdelavo trirazsežnih modelov, ki jih lahko gledamo pod poljubnim kotom. Izjemni programi CAD z modeliranjem trdnin predstavljajo navidezno resničnost konstruiranja strojev.

Ti trdninski modeli lahko služijo kot osnova za metodo končnih elementov in / ali za računalniško dinamiko tekočin same konstrukcije. Prek uporabe računalniško podprte proizvodnje (CAM) lahko te modele programi neposredno uporabijo za pripravo »navodil«. Ta navodila prevzamejo računalniško numerično krmiljeni obdelovalni stroji (CNC) ali drugi samodejni procesi, s katerimi se izdelajo predmeti, ki jih predstavljajo modeli, brez vmesnih tehniških risb.

 


 

ALI VEŠ?

Orodja za serijsko proizvodnjo niso končni izdelki, ampak pripomočki, s katerimi izdelamo končne izdelke kot so ključi, izvijači, klešče in drugi izdelki.

ALI VEŠ?

Orodja za serijsko proizvodnjo niso končni izdelki, ampak pripomočki, s katerimi izdelamo končne izdelke kot so ključi, izvijači, klešče in drugi izdelki.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Na SPLŠ izobražujemo sledeče programe s področja strojništva:

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Na SPLŠ izobražujemo sledeče programe s področja strojništva:

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ

STROJNI TEHNIK

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ

STROJNI TEHNIK

OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR

STROJNI TEHNIK - PTI

OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR

STROJNI TEHNIK - PTI

Osnovna področja

Osnovna področja, ki jih strojništvo potrebuje so:

 • dinamika,
 • statika,
 • trdnost,
 • prenos toplote,
 • dinamika tekočin,
 • mehanika,
 • teorija nadzora,
 • pnevmatika,
 • hidravlika,
 • kinetika,
 • kinematika in uporabna termodinamika.

Strojni inženirji naj bi tudi razumeli in znali uporabljati spoznanja iz področij kemije in elektrotehnike. Pri majhnih razdaljah strojništvo postane molekularno inženirstvo – teoretičen pristop, s katerim bi se gradilo na ravni molekul prek mehanosinteze.

Za sedaj ta pristop spada še vedno v raziskovalno inženirstvo, nekateri pa ga imajo celo za znanstveno fantastiko.

POVEZAVA

Vse o šoli

Preberi več o tem.
POVEZAVA

Vse o šoli

Preberi več o tem.