Vloga za dodelitev državne štipendije se vloži avgusta na pristojnem centru za socialno delo. Obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je dostopen na spletnih straneh CSD-jev, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti , na portalu e-uprava  in v knjigarnah (Obr.8,44).

Informacije o kadrovskih, Zoisovih štipendijah in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega  sklada Republike Slovenije

Za štipendije za deficitarne poklice lahko kandidirajo bodoči prvi letniki izobraževalnih programov, za katere izobražujemo na Šolskem centru Nova Gorica: mehatronik operater, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, mizar, elektrikar in slaščičar.

Rok za oddajo vloge je 24. september 2021.

Več si lahko preberete tu.

Šolska svetovalna služba