Seznanjamo vas z načini poravnave finančnih obveznosti, ki nastajajo skozi šolsko leto za dijaka (šolska malica, kosilo, prevozi, ekskurzije, učbeniki in drugi stroški).

Na Šolskem centru Nova Gorica izvajamo sistem izdajanja računov, ki se za obveznosti dijakov morajo glasiti na ime in priimek starša/skrbnika in ne na dijaka. Z računa so razvidni ime in priimek dijaka ter storitev, za katero se račun izda.

Smo v času vse večjega brezpapirnega poslovanja, zato vam nudimo več oblik poravnave vaših obveznosti:

  • UPN – univerzalni plačilni nalog oz. papirnata položnica (na domači naslov prejmete položnico v papirnati obliki).
  • TRAJNIK (Za plačevanje preko trajnika morate izpolniti in oddati obrazec Soglasje za SEPA direktno obremenitev, ki ga lahko natisnete sami ali ga prevzamete v tajništvu šole).
  • e-POLOŽNICA na e-naslov (Na vaš e-naslov dobite e-položnico. Za to je potrebno podati pisno izjavo. Obrazec izjave z navodili lahko natisnete sami ali ga prevzamete v tajništvu šole).
  • e-POLOŽNICA v spletno banko (e-položnico dobite v vašo spletno banko, vezano na vaš TRR. Za to je potrebno podati pisno izjavo. Obrazec izjave lahko natisnete sami ali ga prevzamete v tajništvu šole)

V kolikor še niste izbrali načina plačevanja ali bi želeli način plačevanja spremeniti, podajte izjavo o načinu plačevanja. Obrazec izjave lahko natisnete sami ali ga prevzamete v tajništvu šole. Izpolnje obrazec pošljete po pošti na naslov Strojna, prometna in lesarska šola, Erjavčeva 4a, 5000 Nova Gorica, ali skenirate in pošljete na e-naslov spls@scng.si ali ga oddate na tajništvu šole.

V kolikor imate na šoli ali Šolskem centru Nova Gorica več otrok, lahko njihove obveznosti združite na en UPN (eno položnico). V tem primeru e-položnica ni možna. Za to je potrebno podati soglasje za združen račun ki si ga lahko natisnete ali ga prevzamete v tajništvu šole. Izpolnjeno soglasje pošljete po pošti na naslov: Strojna, prometna in lesarska šola, Erjavčeva 4a, 5000 Nova Gorica, ali skenirano pošljete na e-naslov spls@scng.si ali ga oddate na tajništvu šole.

Prosimo vas še, da obveznosti poravnavate do roka plačila.

V primeru spremembe plačnika ali katerega koli drugega podatka, ki je povezan s plačilom, oddajte ustrezno novo izjavo na tajništvo šole.