JESENSKI ŠPORTNI DAN SPLŠ

V sredo, 22. septembra 2021 bo športni dan za vse oddelke SPLŠ.

Razpored in podrobnejše informacije so na sledeči povezavi.