Naši dijaki in učitelji strokovnih predmetov mehatronike, logistike in lesarstva so se v torek, 3. oktobra 2018 udeležili Promocije deficitarnih poklicev, ki jo organizira OOZ Sežana. Z delavnicami in izdelki so predstavili nekaj zanimivih plati poklicev, ki jih izobražuje Strojna, prometna in lesarska šola. Dogajanje si lahko ogledate v prispevku RTV SLO – TV Koper z začetkom ob 3.20.