O ŠOLI

Opremljenost šole

Opremljenost šole je dobra. Imamo specializirane učilnice za splošne predmete in sodobno opremljene računalniške učilnice.
Dobri pogoji so tudi za izvajanje pouka strokovnih modulov in praktičnega pouka, ki se nahajajo v novi stavbi MIC-a. Tam se nahajajo strokovne učilnice za poučevanje področja mehatronike, strojništva, avtoservisne dejavnosti in lesarstva.

Internet

Na celotnem Šolskem centru so vsi računalniki povezani v internetno omrežje.

V vseh prostorih šole deluje WiFi omrežje Eduroam, ki omogoča brezžično povezavo z internetom.

Z vpisom v šolo, vsak dijak pridobi uporabniško ime in geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

WiFi
WiFi

Jedilnica

Šola ima jedilnico in razdelilnico tople in hladne malice ter prigrizkov z 200 sedeži.

Knjižnica

Centralna enota knjižnice Šolskega centra Nova Gorica je situirana prav na naši šoli. Poleg centralne enote ima knjižnica še dve dislocirani enoti in sicer na Srednji ekonomski in trgovski šoli in na Biotehniški šoli v Šempetru pri Gorici.

Knjižnica je polnopravni član sistema COBISS in tako omogoča izposojo učnega in drugega gradiva dijakom, študentom in profesorjem ŠC Nova Gorica, kakor tudi odraslim, ki se na centru izobražujejo ob delu. Poleg izposoje, knjižnica skrbi tudi za učbeniški sklad preko katerega si dijaki za celo šolsko leto izposodijo učno gradivo, ki ga potrebujejo pri pouku.

Knjižnica je učni prostor in prostor prijetnega druženja. V njej dijaki najdejo poleg učnega gradiva tudi leposlovne knjige, različne revije in časopise ter video vsebine.

Uporabniki knjižnice si gradivo izposojajo s člansko izkaznico.

Usposobljenost pedagoških in strokovnih delavcev

Učiteljski zbor SPLŠ šteje okrog 85 strokovnih delavcev. Nekateri med njimi so polno zaposleni le na SPLŠ, drugi svojo obvezo dopolnjujejo na drugih enotah ŠC Nova Gorica ali celo na drugih šolah v regiji in tretji so strokovni delavci, ki svojo obvezo dopolnjujejo na SPLŠ.

Splošnoizobraževalne predmete poučujejo predvsem profesorji splošnih predmetov s področja slavistike, tujih jezikov, kemije, biologije, fizike, zgodovine, sociologije in športne vzgoje.

Strokovne module poučujejo strokovnjaki s področja strojništva, mehatronike, avtoservisne dejavnosti, logistike in lesarstva. S strokovnim znanjem nudijo dijakom pomoč in odgovore na vsa njihova strokovna vprašanja.

Šolski urnik

Šola izvaja redni pedagoški proces v dopoldanskem in delno v popoldanskem času. To pomeni, da dijaki pričnejo s poukom v jutranjih urah in ga zaključijo v zgodnjih popoldanskih urah, odvisno od urnika posameznega oddelka. Pričetek pouka je praviloma ob 7.45, konec pa ob 14.15. Čas pouka je usklajen z urniki prevozniških družb, ki nudijo avtobusne prevoze in prevoze z vlakom.

Šolska malica je predvidena med 10 in 12 uro. Praviloma je šolska malica za dijake SPLŠ 5. šolsko uro (od 11.00 do 11.50), izjemoma pa lahko tudi 4. šolsko uro (od 10.10 do 11.00).

eAsistent – sistem vodenja šolske dokumentacije

eAsistent je rešitev za šole, ki se razvija več kot 10 let. Pokriva vse ključne procese na šoli z namenom, da pomaga nadgraditi izobraževanje v šolah. Sistem omogoča šolam vodenje šolske dokumentacije, staršem in dijakom pa vpogled v uporabniški račun posameznega dijaka. Starši tako lahko spremljajo izobraževanje svojega otroka preko vpogleda v odsotnosti, ocene, domače naloge, napovedana ocenjevanja, vzgojne ukrepe in omogočeno imajo komunikacijo z vsemi učitelji, ki počujejo v določenem oddelku.

Dijaški dom

V sklopu ŠC Nova Gorica, Biotehniške šole deluje Dijaški dom BTŠ s 120 ležišči. Nahaja se v Šempeteru pri Gorici, na Ul. padlih borcev 26. Od naše šole je oddaljen cca. 5 km. Dijakom je do šole omogočen brezplačen prevoz z avtobusom mestnega prometa. Dijaki si lahko za bivanje v dijaškem domu izberejo tudi Dijaški domi Nova Gorica, ki je od šole oddaljen le nekaj minut hoje. Leži ob gozdu Panovec na Streliški poti 7.

Parkiranje

Šola ima le nekaj parkirnih kapacitet, ki so namenjene parkiranju zaposlenih in zunanjim obiskovalcem. V neposredni bližini šole so na razpolago številne javne parkirne površine.

Dijaški dom BTŠ
Dijaški dom Nova Gorica
Dijaški dom BTŠ
Dijaški dom Nova Gorica

Učenje na daljavo

Dijaki imajo dostop tudi do E-učilnic, v katerih najdejo gradiva za strokovne in splošne predmete. Od doma in v šoli, preko spleta, dostopajo do vaj, zanimivih predstavitev, animiranih gradiv, video učnih pripomočkov in pravih učbenikov. Pri nekaterih izobraževalnih modulih, se v spletnih učilnicah izvaja tudi preizkus znanja.

Dijakom, ki kot študenti nadaljujejo šolanje na Višji strokovni šoli, pa je to skoraj izključni način dostopanja do gradiv za pripravo na izpite.

Podpora dijakom s posebnimi potrebami

V izobraževalne programe naše šole se vključujejo tudi dijaki s posebnimi potrebami. Za delo z njimi skrbi Koordinatorka za delo z dijaki s posebnimi potrebami, ki skrbi za prilagoditve učnega programa in nudi strokovno pomoč.

Področje dela z mladostniki

V sodelovanju s strokovnimi delavci Mladinskega centra Nova Gorica in Centra za socialno delo Nova Gorica izvajamo več skupnih projektov (»Preventivni program za mladostnike s težavami v odraščanju«). Medsebojna povezanost predstavnikov različnih institucij in izmenjava izkušenj nam tako omogoča bolj kvalitetno, pregledno in usklajeno delovanje na področju dela z mladostniki, ki imajo težave v odraščanju.

Skrb za kakovost

Vsi razmišljamo o svojem delu in ga skušamo primerno ovrednotiti. Tudi na šoli se nenehno trudimo za izboljševanje načinov poučevanja, za kvaliteto znanja, ki ga posredujemo našim dijakom in za čim bolj spodbudno in prijetno okolje. Svoje delo učitelji in drugi zaposleni ter udeleženci izobraževanja spremljamo s tako imenovano metodo samoevalvacije. S pomočjo spletnega vprašalnika dobimo povratne informacije o tem, na katerih področjih bi bile potrebne spremembe. Pri vsem tem je pomembno, da vsi sodelujoči verjamemo in prispevamo k skupnemu razvoju in uspehu.

Dostopnost za invalide

Šolska stavba žal ni prilagojena potrebam invalidov, saj v stavbi ni dvigala, ki bi omogočalo prehod med etažami.

Je pa invalidom prilagojena stavba MIC (Medpodjetniški izobraževalni center) v katerem poteka praktični pouk in pouk strokovnih modulov v laboratorijskih učilnicah. Stavba MIC-a je opremljena z dvigalom, ki omogoča prehod med etažami za gibalno ovirane ljudi, s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne, ter zvočnimi signali za gluhe in naglušne.

Dežurstvo

Na glavnem vhodu v šolsko stavbo je praviloma dežurni dijak, ki vljudno sprejme starše in druge osebe, ki vstopajo v stavbo šole. Njegova naloga je usmerjanje obiskovalcev po šolski stavbi. Skrbi tudi za red in disciplino po hodnikih, avli, pred vhodom v šolo ter na šolskem dvorišču.

Varnostnik

ŠC Nova Gorica ima tudi varnostnika, ki nadzoruje šolske prostore in okolico vseh šol v Novi Gorici. Pomaga tudi pri usmerjanju obiskovalcev s tem, da sodeluje z dežurnim dijakom.

Skip to content