O ŠOLI

Predstavitev šole

Strojna, prometna in lesarska šola je organizacijska enota Šolskega centra Nova Gorica z največjim številom izobraževalnih programov.
Učenci, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje lahko izbirajo med področji strojništva, mehatronike, avtoservisne dejavnosti, logistike in lesarstva.

Strojna, prometna in lesarska šola je:

  • šola strokovnih, zanimivih in praktičnih programov,
  • šola učiteljev s posluhom za posameznika,
  • šola, ki aktivno sodeluje s svojim okoljem,
  • šola, ki dijaku ponuja veliko dodatnih izzivov.

Dijaki so naše bogastvo. Ukvarjamo se s posameznikom, delo prilagajamo njegovim potrebam. Svetovalna delavka svetuje in pomaga dijakom, strokovni sodelavci nudijo dodatno učno pomoč.

Sodelujemo z različnimi institucijami, kjer dijaki s težavami delajo po prilagojenih programih.

Prenova izobraževalnih programov nas je v zadnjih letih spodbudila k aktivnejšemu sodelovanju s podjetniškim okoljem v regiji. Snujemo skupne projekte, z aktivno vlogo učiteljev in dijakov razvijamo inovativne izdelke.

Dijaki v času izobraževanja opravljajo praktično usposabljanje z delom, kar predstavlja aktivno usposabljanje za delo med izobraževalnim procesom. S podjetji sodelujemo pri pripravi kurikula in tako snujemo programe in usmeritve, ki bodo našim dijakom še bolj koristile v domačem okolju. Tak način dela bogati dijake, šolo kot celoto in krepi njeno vlogo v družbi.

Veliko pozornost posvečamo promociji šole. Učenci osnovnih šol in njihovi starši se udeležujejo tehniških dni, dnevov odprtih vrat, informativni dni. Pogosto gostujemo na osnovnih šolah, kjer informiramo, osveščamo, ponujamo storitve izvajanja tehniških aktivnosti. Tako se naši bodoči dijaki in njihovi starši seznanjajo s poklici, za katere izobražujemo.

Dijake spodbujamo k razmišljanju o tem, kaj v življenju želijo doseči.

Želimo jim, da bi jim uspelo najti poklic in delo svojih sanj.