Strojna, prometna in lesarska šola je:

  • Preplet tradicije in izkušenj
  • Stičišče ustvarjalnosti in inovativnosti
  • Križišče poklicev za danes in jutri
  • Prostor znanja in vrednot

V SOŽITJU S TEHNOLOGIJO je nov šolski slogan, ki so ga dijaki izbrali na natečaju za nov slogan v š.l. 2018/2019.

Dijaki so naše bogastvo. Ukvarjamo se s posameznikom, delo prilagajamo njegovim potrebam. Svetovalna delavka svetuje in pomaga dijakom, strokovni sodelavci nudijo dodatno učno pomoč.

Sodelujemo z različnimi institucijami, kjer dijaki s težavami delajo po prilagojenih programih.

Prenova izobraževalnih programov nas je spodbudila k aktivnejšemu sodelovanju s podjetniškim okoljem v regiji. Snujemo skupne projekte, z aktivno vlogo učiteljev in dijakov razvijamo inovativne izdelke.

Dijaki vseh naših programov v času izobraževanja opravljajo praktično usposabljanje z delom (PUD), ki predstavlja aktivno usposabljanje za delo med izobraževalnim procesom. S podjetji sodelujemo pri pripravi kurikula in tako snujemo programe in usmeritve, ki so našim dijakom koristne v domačem okolju. Tak način dela bogati dijake, šolo kot celoto in krepi njeno vlogo v družbi.

Veliko pozornost posvečamo promociji šole. Učenci osnovnih šol in njihovi starši se udeležujejo tehniških dni, dnevov odprtih vrat, informativnih dni. Pogosto gostujemo na osnovnih šolah, kjer informiramo, osveščamo, ponujamo storitve izvajanja tehniških aktivnosti. Tako se naši bodoči dijaki in njihovi starši seznanjajo s poklici, za katere izobražujemo.

Dijake spodbujamo k razmišljanju o tem, kaj v življenju želijo doseči.

Želimo jim, da bi jim uspelo najti poklic in delo svojih sanj.