Summer logistics school (SLS)

SPLŠ je od 1. 10. 2017 vključena v mednarodni projekt SLS. Prof. Kristina Kompara se je udeležila 3. delovnega sestanka, ki se je odvijal od 29. in 30. 10. 2018 na AFT v Parizu.

Na sestanku so bili podrobno predstavljeni strokovni moduli in načini dela, ki se bodo izvajali v poletni šoli SLS. Le ta se bo izvajala med 9. in 14. 9. 2019 na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu.  Omenjene poletne šole se bodo lahko udeležili trije dijaki 4. letnika in dva profesorja strokovno – teoretičnih modulov s področja logistike.

Tako dijaki kot učitelji bodo lahko podkrepili svoja teoretična znanja s področja:

  • pomorskega in intermodalnega transporta
  • oskrbovalne verige hitro pokvarljivega blaga
  • organizacije transporta
  • strokovne terminologije
  • transportne dokumentacije, …

Za več informacij obiščite spletno stran http://slschool.eu/ .

Vse aktivnosti v zvezi s projektom lahko spremljate na socialnih omrežjih:

https://www.facebook.com/SummerLogisticsSchool/