Razpored pisnega dela

PREDMET DATUM
ANGLEŠČINA 30. 5. 2020

9.00 – 11.10

SLOVENŠČINA 1. 6. 2020

9.00 – 11.10

MATEMATIKA 6. 6. 2020

9.00 – 11.00

2. PREDMET 11. 6. 2020

9.00 – 11.00

Podrobnejši seznami z razporeditvijo po učilnicah bodo objavljeni na šoli oz. boste o njih obveščeni preko interne komunikacije eAsistenta. Velja tako za pisni kot za ustni del.

Razpored ustnega dela

PREDMET ODDELEK
DATUM
SLOVENŠČINA 4. LT, 4. ST in 4. TM 15. in 16. 6. 2020

Od 8.00 dalje

SLOVENŠČINA 5. NAS 17. 6. 2020

Od 8.00 dalje

SLOVENŠČINA 5. NL in 5. NS 18. 6. 2020

Od 8.00 dalje

ANGLEŠČINA 5. NAS, 5. NL in 5. NS 15. 6. 2020

Od 8.00 dalje

ANGLEŠČINA 4. LT 18. 6. 2020Od 8.00 dalje
ANGLEŠČINA 4. ST in 4. TM 19. 6. 2020

Od 8.00 dalje

MATEMATIKA 5. NAS, 5. NL in 5. NS 15. 6. 2020

Od 8.00 dalje

MATEMATIKA 4. ST 18. 6. 2020

Od 8.00 dalje

MATEMATIKA 4. LT in 4. TM 16. 6. 2020 in

18. 6. 2020

Od 8.00 dalje

2. PREDMET

STROJNIŠTVO

4. ST 15. 6. 2020 in

16. 6. 2020

Od 8.00 dalje

2. PREDMET

STROJNIŠTVO

5. NS 17. 6. 2020

Od 8.00 dalje

2. PREDMET

MEHATRONIKA

4. TM 16. 6. 2020

Od 8.00 dalje

2. PREDMET

AVTOMEHATRONIKA

5. NAS 18. 6. 2020

Od 8.00 dalje

2. PREDMET

LESARSTVO

5. NL 16. 6. 2020

Od 8.00 dalje

2. PREDMET

LOGISTIKA

4. LT 16. 6. 2020

Od 8.00 dalje

4. PREDMET VSI 22. 6. 2020

Od 8.00 dalje