V četrtek 26. januarja 2023 so se dijaki in dijakinje 2IS, 2ME, 2ML, 2OK, 2OKV, 3LT in 3ST v okviru predmeta Aktivno državljanstvo udeležili akcije pogozdovanja Krasa. 

Pod strokovnim vodstvom delavcev Zavoda za gozdove Slovenije so po manjših skupinah sadili sadike puhastega hrasta. Dijaki so bili zelo ponosni, da so postavili svoje kamenčke v mozaik obnove prizadetega območja pod protipožarno preseko Mirenski bori in prispevali k trajnostni obnovi gozdov, ki so pljuča našega planeta.  Na akciji so dijake spremljali tudi profesorji P. Ipavec, S. Peljhan, T. Štrancar, M. Šuc in B. Makarovič.  Poleg dijakov SPLŠ so se akcije udeležili tudi dijaki štirih oddelkov ERŠ.

Silvana Peljhan