V petek, 15. junija 2018 ob 11 uri bo v veliki predavalnici MIC-P05 podelitev listin o uspehu na zaključnem izpitu za dijake zaključnih letnikov NPI in SPI: 2.OL, 3.AS, 3.CK, 3.ME in 3.ML, ki so opravljali zaključni izpit v spomladanskem roku.

Vabljeni