Vabljeni na podelitev spričeval o poklicni maturi za dijake zaključnih letnikov SSI in PTI programov: 4.LT, 4.ST, 4.TM, 2.NAS, 2.NL, 2.NS in 2.NTM oddelka, ki so v spomladanskem roku poklicne mature uspešno zaključili izobraževanje. Svečana podelitev bo v petek, 6. julija 2018 ob 11 uri v veliki predavalnici MIC-P05

Vabljeni