OBVESTILO ZA DIJAKE ZAKLJUČNIH LETNIKOV

Na spletni strani Univerze v Ljubljani: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/obvestila/  je objavljeno, v katerih študijskih programih bo v študijskem letu 2018/19 omejitev vpisa zaradi prevelikega števila prijav.

Do zaključka pouka je še nekaj časa, zato lahko ocene izboljšate in se dobro pripravite na maturo oz. poklicno maturo.

Želimo vam, da bi v zadnjih tednih pouka zbrali dovolj volje in vztrajnosti pri učenju in si tako povečali možnosti za vpis na želen študijski program.

Šolska svetovalna služba