Zaradi sprememb zakonodaje in sicer Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter posledično Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah, je bilo potrebno uskladiti tudi šolska pravila. Zato sporočamo, da s 1. 3. 2020 veljajo nova šolska pravila SPLŠ.