V petek, 10. septembra 2021, je v dvorani SNG Nova Gorica potekala slovesnost ob občinskem prazniku. Podeljene so bile tudi nagrade Mestne občine Nova Gorica. Med prejemniki nagrad so tudi trije profesorji Šolskega centra Nova Gorica.

Nagrado Mestne občine Nova Gorica je prejelo Slavistično društvo Nova Gorica, v katerem sodelujejo tudi slovenistke, zaposlene na ŠCNG. Nagrado je prejela predsednica društva Ernesta Dejak Furlan, profesorica na Strojni, prometni in lesarski šoli (ŠCNG). Nagrada je utemeljena z besedami: Slavistično društvo Nova Gorica nagrado prejme za več kot 50-letno delo na področju ozaveščanja o pomenu jezikovne in književne vzgoje, povezovanje številnih ustvarjalcev, soustvarjanje enotnega kulturnega prostora v sodelovanju z drugimi primorskimi društvi in gojenje prijateljskih odnosov s slovenskimi manjšinami izven matične domovine.

Bevkova listina je nagrada, ki se podeljuje za pomembne ustvarjalne dosežke v umetnosti in kulturi. Letos jo je prejel David Šuligoj, profesor strokovnih predmetov na Strojni, prometni in lesarski šoli (ŠCNG). Njegovo glasbeno udejstvovanje je izjemnega pomena. V obrazložitvi je o nagrajencu zapisano, da je v več kot 40-letnem uspešnem in nesebično tehtnem sooblikovanju goriškega glasbenega življenja povezoval glasbenike različnih generacij iz različnih kulturnih okolij in predstavlja vzor prepletanja profesionalnosti in ljubiteljstva, resne in zabavne glasbe.

Plaketo Mestne občine Nova Gorica je prejel Miran Mozetič, profesor strokovnih predmetov na Strojni, prometni in lesarski šoli (ŠCNG), skupaj z Egonom Fornazaričem. Plaketo sta prejela za pomemben doprinos k ohranjanju tehniške dediščine Nove Gorice in izobraževanju mladih od praktičnega pridobivanja znanja in tehničnih veščin do področja varne vožnje ter za edinstveno zbirko Tomos motorjev, prepoznano pri vseh generacijah ljubiteljev motorjev doma in v tujini.

Zaposleni na ŠCNG smo na nagrajence in njihovo delo ponosni in jim iskreno čestitamo.

 

Fotografije: Mateja Pelikan