IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Tehnik mehatronike

Sodobna industrija te potrebuje. Elektronika, mehanika in računalništvo = mala mal'ca.
Izobraževanje traja 4 leta. Šolanje se zaključi s poklicno maturo. Po zaključku šolanja je možno nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev.

Zakaj bi se vpisal v program Tehnik mehatronike?

 • zanima me moderna tehnologija
 • zanimajo me tako strojništvo kot elektrotehnika in informatika
 • želim spoznati delovanje strojev, naprav in mehanizmov
 • rad bi spoznal delovanje električnih in elektronskih komponent ter vezij
 • rad bi se naučil programirati mikrokrmilnike in industrijske krmilnike
 • rad bi delal z avtomatiziranimi stroji in roboti
 • rad bi znal snovati in konstruirati nove naprave
 • želim strokovno vzdrževati ter servisirati stroje in naprave
 • želim razvijati znanje na področju naravoslovja
ALI VEŠ?

Znanstvenik odkrije tisto, kar že obstaja. Mehatronik ustvari tisto, česar še ni bilo.
(Theodore von Karman)

ALI VEŠ?

Znanstvenik odkrije tisto, kar že obstaja. Mehatronik ustvari tisto, česar še ni bilo.
(Theodore von Karman)

Pogoji za vpis

V program Tehnik mehatronike se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil najmanj osnovno šolo.

Število vpisnih mest

V program Tehnik mehatronike bomo v naslednjem šolskem letu v prvi letnik lahko vpisali 28 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi med njimi tudi ti.

O šoli in pouku

 • Dijaki se v tem programu usposobijo za opravljanje del in nalog na področju načrtovanja, izdelave, montaže, programiranja ter zagona strojev in naprav ter vzdrževanja in upravljanja mehatronskih sistemov, kot so avtomatizirane in robotizirane linije.
 • Poleg strokovnega znanja, ki ga pridobivajo v dobro opremljenih učilnicah in laboratorijih, se dijaki naučijo sodelovanja v različnih timih in projektih – timski pristop je pogoj za uspešno opravljanje kompleksnih delovnih nalog, ki jih poklic tehnik mehatronike zahteva.
 • Dijaki nadgradijo znanje s praktičnim usposabljanjem v tujini in sodelovanjem v različnih krožkih ter tekmovanjih.

Česa se bom naučil?

 • Usposobljen bom za uporabo znanja in veščin v novih situacijah.
 • Usposobljen bom za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu.
 • Dobil bom temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju.
 • Znal bom iskati racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju.
 • Naravnan bom v vseživljenjsko učenje in usposabljanje.
 • Osebnostno se bom razvil in bil pripravljen na nadaljnje izobraževanje.

Zaključek izobraževanja

Šolanje se zaključi s poklicno maturo:

 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 2. pisni in ustni izpit iz mehatronike,
 3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri),
 4. izdelek oziroma storitev z zagovorom

Možnost nadaljnjega izobraževanja ali zaposlitve

 • Izobraževanje boš lahko nadaljeval na višje ali visokošolskih strokovnih programih. Tudi veliko univerzitetnih programov je dosegljivih, če poleg poklicne mature opraviš še 5. maturitetni predmet.
 • Lahko se boš zaposlil, delodajalci že danes sprašujejo po tebi, saj je tehnik mehatronike zelo iskan poklic.
 • Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo.

Prihodnost je tu in zdaj – ZATE. ZGRABI JO!

ZGIBANKA

Tehnik mehatronike

ZGIBANKA

Tehnik mehatronike
Skip to content