IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Tehnik mehatronike – PTI

Sodobna industrija te potrebuje. Elektronika, mehanika in računalništvo = mala mal'ca.
Izobraževanje traja 2 leti. Šolanje se zaključi s poklicno maturo. Po zaključku šolanja je možno nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev.

Zakaj bi se vpisal v program Tehnik mehatronike – PTI?

 • program je zanimiv in sodoben
 • rad bi razširil poznavanje mehatronike
 • rad bi se naučil snovanja, načrtovanja in konstruiranja ter izdelave izdelkov
 • rad bi nadgradil znanje iz elektrotehniških vsebin
 • rad bi pridobil veščine programiranja različnih programirljivih naprav
 • rad bi vzdrževal ter upravljal avtomatizirane naprave in računalniško vodene stroje

Pogoji za vpis

V program Tehnik mehatronike – PTI se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil srednje poklicno izobraževanje in pridobil poklic Mehatronik operater, Avtoserviser, Oblikovalec kovin – orodjar ali drugo.

Število vpisnih mest

V program Tehnik mehatronike – PTI se lahko v prvi letnik vpiše do 28 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi med njimi tudi ti.

O šoli in pouku

 • Program je za dijake, ki so uspešno končali programe srednjega poklicnega izobraževanja, kot so mehatronik operater, avtoserviser, elektrikar ali program računalnikar.
 • Znanja, pridobljena na srednji poklicni ravni, dijaki nadgradijo v dobro opremljenih laboratorijih in učilnicah s timskim in projektnim pristopom poučevanja.
 • Pridobljeno teoretično zanje dijaki preizkušajo pri praktičnem pouku v šolskih delavnicah, pa tudi v domačih, najboljši celo tujih podjetjih.
 • Po napornem delu v laboratorijih, delavnicah in učilnicah se dijaki radi sprostijo v šolski telovadnici, fitnesu ali na plezalni steni.
 • Prosti čas radi preživljajo v šolski knjižnici in s sodelovanjem v različnih krožkih.

Česa se bom naučil?

 • Postal bom odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi.
 • Naravnan bom v vseživljenjsko učenje in usposabljanje.
 • Pridobil bom temeljna znanja.
 • Obvladal bom ročno in strojno obdelavo.
 • Naučil se bom uporabljati pripomočke za risanje, pisanje in modeliranje.
 • Znal bom izbrati pravilne materiale in pripraviti tehnično dokumentacijo.
 • Znal bom poskrbeti za urejeno in varno delovno okolje.

Zaključek izobraževanja

Šolanje se zaključi s poklicno maturo:

 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 2. pisni in ustni izpit iz mehatronike,
 3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri),
 4. izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Možnost nadaljnjega izobraževanja ali zaposlitve

 • Izobraževanje boš lahko nadaljeval na Šolskem centru Nova Gorica v dveletnem višješolskem strokovnem programu mehatronika, ali na drugih višjih ali visokošolskih strokovnih programih.
 • Z opravljenim 5. maturitetnim predmetom ti bo dosegljivih veliko univerzitetnih študijskih programov.
 • Lahko se boš zaposlil, saj delodajalci že danes sprašujejo po tebi.
 • Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo.

Prihodnost je tu in zdaj – ZATE.

ZGIBANKA

Tehnik mehatronike - PTI

ZGIBANKA

Tehnik mehatronike - PTI
Skip to content