IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Mehatronik operater

Ko znanstvena fantastika postane resničnost in naprave oživijo... Vzdrževanje in upravljanje robotizirane naprave je lahko pravi izziv zate. Upaš?
Izobraževanje traja 3 leta. Šolanje se zkaljuči z zaključnim izpitom. Po zaključku šolanja je možno nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev.

Zakaj bi se vpisal v program Mehatronik operater?

 • Želiš postati eden najbolj iskanih kadrov v regiji?
 • Mehatronika je kompleksna veda s širokim znanjem, ki ga ima le pravi mojster.
 • Na Tehniškem šolskem centru se boš imel krasno, možnost sodelovanja v projektih, gostovanja pri tujih partnerjih in še in še.
 • Če boš želel, boš imel možnost nadaljnjega izobraževanja.

Pogoji za vpis

V program Mehatronik operater se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil najmanj osnovno šolo ali katerikoli program nižjega poklicnega izobraževanja.

Število vpisnih mest

V program Mehatronik operater bomo v prvi letnik lahko vpisali 26 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli bodi tudi ti med njimi.

O šoli

Šola ima dolgoletno tradicijo na strokovnem področju strojništva, pa tudi že mehatronike. Zadnja leta se še posebej trudimo, da bi šolo, njene delavnice, laboratorije in učilnice res odlično opremili. Trudili se bomo gotovo še naprej. Učitelji in vsi zaposleni na šoli se bomo trudili narediti največ za tvojo uspešnost in za to, da boš program zaključil kot dober Mehatronik operater.

ALI VEŠ?

Novi stroji in naprave zahtevajo dobro usposobljenega mehatronika.

ALI VEŠ?

Novi stroji in naprave zahtevajo dobro usposobljenega mehatronika.

Način in oblika izobraževanja

Program Mehatronik operater je prenovljen program, organiziran po novih evropskih izhodiščih. Izobraževanje v programu Mehatronik operater traja tri leta. V teh letih izobraževanja te čaka veliko praktičnega izobraževanja, tako v šolskih delavnicah, kot v podjetjih ali pri obrtnikih. Veliko bo tudi dela v učilnicah pri splošnih predmetih, strokovnih modulih in veselja ob obveznih izbirnih vsebinah.

Kako boš zaključil izobraževanje v programu Mehatronik operater?

Po triletnem izobraževanju boš opravil še zaključni izpit. V njem sta dve izpitni enoti:

 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 2. izdelek oziroma storitev in zagovor.
POVEZAVA

Več o šoli

Preberi več o tem.
POVEZAVA

Več o šoli

Preberi več o tem.

Kaj se bom naučil? Kakšen bom postal?

 • postal bom odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi;
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu;
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju;
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju;
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje;
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah;
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

Ali lahko nadaljujem šolanje?

Šolanje lahko nadaljuješ na vseh poklicno tehniških izobraževalnih programih (3+2). Vsekakor pa je najboljša izbira nadaljevanje v izobraževalnem programu Tehnik mehatronike – PTI (3+2), ki ga od leta 2010/11 izvajamo tudi na ŠC Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola.

 

Kam po izobraževanju v programu Mehatronik operater?

Po končanem programu Mehatronik operater boš lahko, če boš želel, predvidoma nadaljeval izobraževanje na Šolskem centru v dveletnem programu poklicno tehniškega izobraževanja Tehnik Mehatronike.

Po opravljeni poklicni maturi boš tako dosegel poklic Tehnik mehatronike in 5. stopnjo izobrazbe. Seveda to še ne bo nujno konec tvojega izobraževanja. Na voljo so programi višješolskega strokovnega izobraževanja tudi na ŠC-ju, visokošolskega strokovnega izobraževanja ali univerzitetni program.

Lahko se boš zaposlil, delodajalci že danes sprašujejo po tebi. Industrija in razvoj gre vedno bolj v smeri avtomatizacije, regulacij, krmilij…

Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo. Prihodnost je tu in zdaj – ZATE.

O POKLICU SO POVEDALI

Za poklic Mehatronik operater, sem se odločil, ker me je mehatronika zanimala ter zaradi zanimive predstavitve na informativnem dnevu.

O POKLICU SO POVEDALI

Za poklic Mehatronik operater, sem se odločil, ker me je mehatronika zanimala ter zaradi zanimive predstavitve na informativnem dnevu.