IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Logistični tehnik

PRENOVLJEN PROGRAM
Kako najhitreje, najceneje in najvarneje od tu do tam. To znamo logistični tehniki. Potniki, blago, informacije - za vse najdemo pravo pot. Izobraževanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo. Po zaključku šolanja je možno nadaljevanje izobraževanja ali zaposlitev.

Zakaj bi se vpisal v program Logistični tehnik?

 • ker je delo zelo dinamično in raznoliko,
 • ker je to eden najbolj iskanih poklicev v Evropi,
 • ker je program aktualen in prenovljen,
 • ker omogoča študijske izmenjave in opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini
ALI VEŠ?

Da najnovejši vlaki, ki se gibajo na podlagi magnetnega lebdenja (maglev) že dosegajo hitrosti nad 600 km/h.

ALI VEŠ?

Da najnovejši vlaki, ki se gibajo na podlagi magnetnega lebdenja (maglev) že dosegajo hitrosti nad 600 km/h.

Pogoji za vpis

V program Logistični tehnik se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil najmanj osnovno šolo.

Število vpisnih mest

V program Logistični tehnik bomo v naslednjem šolskem letu v prvi letnik lahko vpisali 28 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi tudi ti med njimi.

O šoli in pouku

 • Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah in delavnicah.
 • Dijaki lahko svoje zanje in veščine dokažejo na tekmovanjih s področij stroke, športa in splošnih predmetov.
 • Dijaki svoj prosti čas radi preživljajo v dobro založeni šolski knjižnici.
 • V mednarodne izmenjave se lahko vključijo dijaki, ki želijo svojo stroko spoznati tudi v tujini in stkati nove vezi.

Česa se bom naučil?

 • Razvijal bom kulturo sožitja med udeleženci v prometu, logistiki ter ostalih dejavnostih.
 • Premišljeno se bom odločal o optimizaciji transporta.
 • Znal bom uporabljati in izpolnjevati transportno dokumentacijo.
 • Uspešno bom uporabljal informacijsko-komunikacijske tehnologije.
 • Spoznaval bom pozitivni odnos do prometa, upoštevajoč področje varnosti, človeških virov, varovanja okolja in zdravja ljudi.
 • Naučil se bom kritičnega presojanja in odgovornega ravnanja na svojem delovnem področju.

Zaključek izobraževanja

Šolanje se zaključi s poklicno maturo:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz logistike,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.
Državno tekmovanje iz logistike
Državno tekmovanje iz logistike
VIDEO

Logistični tehnik

3:30
VIDEO

Logistični tehnik

3:30
VIDEO

Logistični tehnik - to bo moj poklic

5:06
VIDEO

Logistični tehnik - to bo moj poklic

5:06
VIDEO

Logistika na SPLŠ

4:51
VIDEO

Logistika na SPLŠ

4:51

Možnost nadaljnjega izobraževanja ali zaposlitve

 • vpis na višješolske ali visokošolske strokovne programe,
 • vpis na univerzitetne programe z opravljenim 5. maturitetnim predmetom,
 • zaposlitev v transportnih podjetjih, špedicijski dejavnosti, logističnih sistemih, vojski, policiji, …

ZGIBANKA

Logistični tehnik

ZGIBANKA

Logistični tehnik
Skip to content