Logistika lahko zajema vse procese v podjetju: napovedovanje, povpraševanja, nabava, načrtovanje potreb, načrtovanje proizvodnje, materialno poslovanje, skladiščenje, manipuliranje z materiali, embaliranje, komisioniranje, zaloge končnih izdelkov, fizična distribucija, načrtovanje distribucije, naročila, transport, prodajne storitve, poprodaje storitve ipd.

V modernem srednje velikem podjetju zajema služba logistike npr. planiranje potreb in nabavo materiala, planiranje proizvodnje in kapacitet, planiranje zalog, skladiščno poslovanje in odpremo materiala.

Poznamo različne vrste logistike:

  • glede na dejavnost: transportna, skladiščna, špedicijska, distribucijska, nabavna, …
  • glede na področje uporabe: industrijska, vojaška, gospodinjska,
  • glede na področje opazovanja: mikro, makro, poslovna, mednarodna, …