IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Obdelovalec lesa

Obdelovalec lesa je program nižjega poklicnega izobraževanja in je namenjen dijakom, ki imajo radi les in niso uspešno končali osnovne šole.
Program traja dve leti in se zaključi z zaključnim izpitom. V tem času si boš pridobil znanje, ki ti bo omogočalo zaposlitev v lesarskih delavnicah ali pa se boš lahko odločil nadaljevati izobraževanje v programu mizar ali kateremkoli drugem programu strokovno poklicnega izobraževanja.

Zakaj bi se vpisal v program Obdelovalec lesa?

 • Delo z naravnim materialom – lesom te zelo veseli.
 • Imaš delovne navade in ročne spretnosti.
 • Z zaposlitvijo ne bo težav, poklici v lesarstvu so in bodo iskani.
 • Imel boš možnost nadaljnjega izobraževanja.

Pogoji za vpis

V program Obdelovalec lesa se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil najmanj osnovno šolo s prilagojenim programom ali vsaj 7 razredov devetletne osnovne šole.

Število vpisnih mest

V program Obdelovalec lesa lahko v prvi letnik vpišemo do 16 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi tudi ti med njimi.

O šoli in pouku

 • Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah in delavnicah.
 • Pridobljeno strokovno znanje dijaki preizkušajo v šolskih delavnicah in v podjetjih (2 + 2 tedna).
 • Dijaki lahko svoje znanje in veščine dokazujejo na tekmovanjih s področij stroke, športa in splošnih predmetov.
 • Dijaki lahko svoj prosti čas preživljajo v dobro založeni šolski knjižnici.
 • Športna vzgoja se izvaja v telovadnicah, v šolskem fitnesu in na plezalni steni …

Česa se bom naučil?

 • Postal bom odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi.
 • Naravnan bom v vseživljenjsko učenje in usposabljanje.
 • Pridobil bom temeljna znanja lesarstva.
 • Spoznal bom ročno in strojno obdelavo lesa.
 • Naučil se bom uporabljati pripomočke za risanje in pisanje.
 • Znal bom izbrati pravilne materiale in pripraviti tehnično dokumentacijo.
 • Osvojil bom sposobnosti za urejeno in varno delovno okolje…
ALI VEŠ?

Da je trenutno najvišje rastoče drevo v Sloveniji Sgermova smreka, ki meri v višino 61,8 m in raste na Ribniškem Pohorju. To pomeni, da je enako visoko kot Eda center v Novi Gorici.

ALI VEŠ?

Da je trenutno najvišje rastoče drevo v Sloveniji Sgermova smreka, ki meri v višino 61,8 m in raste na Ribniškem Pohorju. To pomeni, da je enako visoko kot Eda center v Novi Gorici.

ALI VEŠ?

Da je trenutno najvišje rastoče drevo na svetu Hyperion sekvoja, ki meri v višino nekaj več kot 115 m in raste v nacionalnem parku v Kaliforniji (ZDA). Za primerjavo, višina Eda centra v Novi Gorici je 62 m.

ALI VEŠ?

Da je trenutno najvišje rastoče drevo na svetu Hyperion sekvoja, ki meri v višino nekaj več kot 115 m in raste v nacionalnem parku v Kaliforniji (ZDA). Za primerjavo, višina Eda centra v Novi Gorici je 62 m.

Zaključek izobraževanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • izdelek ali storitev ter zagovor.

Možnosti nadaljnjega izobraževanja ali zaposlitve

 • Zaključen izobraževalni program ti omogoča vpis v program Mizar ali kateri koli drugi program.
 • Šolanje lahko nato nadaljuješ na poklicno-tehniških programih in postaneš tehnik.
 • Po končanem programu se lahko zaposliš v lesarskih delavnicah. Možnosti je veliko.
Skip to content