IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Lesarski tehnik PTI

Les je lep. Delati z lesom je kreativno in lepo. Načrtovanje v proizvodnji, nadzor računalniško vodenih strojev, prodajne aktivnosti... vse na področju lesarstva.
Izobraževanje traja 2 leti in se zaključi s poklicno maturo. Po zaključku šolanja je možna zaposlitev ali nadaljni študij.

Zakaj bi se vpisal v program Lesarski tehnik PTI?

 • Svoje praktično znanje mizarja boš nadgradil in oplemenitil.
 • Pridobil boš strokovno znanje pri reševanju problemov v praksi.
 • Obvladal boš izdelavo konstrukcijske, tehnološke in projektne dokumentacije za predvidene izdelke.
 • Imel boš možnost nadaljnjega izobraževanja v višjih in visokih strokovnih programih, tudi na univerzitetnih.
 • Usposobljen boš za timsko delo ali delo v projektih.

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpišeš, če si uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:

 • mizar, tapetnik ali
 • pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in imaš vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju lesarstva.

Število vpisnih mest
V program Lesarski tehnik – PTI se lahko v prvi letnik vpiše 28 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi tudi ti med njimi.

O šoli in pouku

 • Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah in delavnicah.
 • Pridobljeno strokovno znanje dijaki preizkušajo pri praksi v šolskih delavnicah, v 4. letniku pa tudi v podjetjih (2 tedna).
 • Dijaki lahko svoje znanje in veščine dokazujejo na tekmovanjih s področij stroke, športa in splošnih predmetov.
 • Dijaki lahko svoj prosti čas preživljajo v dobro založeni šolski knjižnici.
 • V mednarodne izmenjave se lahko vključijo dijaki, ki želijo znanje svoje stroke spoznati tudi v tujini in stkati nove vezi.
 • Športna vzgoja se izvaja v telovadnicah, v šolskem fitnesu in na plezalni steni …
ALI VEŠ?

Da ima največjo gostoto les z imenom Črni železni les in sicer je njegova gostota kar 1355 kg/m3.

ALI VEŠ?

Da ima največjo gostoto les z imenom Črni železni les in sicer je njegova gostota kar 1355 kg/m3.

ALI VEŠ?

Da je najtrši les drevesa Rdečega kebrača ali v španščini Quebracho, ki raste v Južni Ameriki. Ime izvira iz španskih besed quiebra-hacha kar pomeni lomilec sekire.

ALI VEŠ?

Da je najtrši les drevesa Rdečega kebrača ali v španščini Quebracho, ki raste v Južni Ameriki. Ime izvira iz španskih besed quiebra-hacha kar pomeni lomilec sekire.

VIDEO

Lesarski tehnik

3:03
VIDEO

Lesarski tehnik

3:03

Česa se bom naučil?

 • Postal bom odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi.
 • Naravnan bom v vseživljenjsko učenje in usposabljanje.
 • Naučil se bom uporabljati strokovno literaturo ter konstrukcijsko in tehnološko dokumentacijo.
 • Znal bom določati tehnološke postopke in organizirati proizvodnjo lesnih izdelkov.
 • Pridobil bom znanja o zgradbi, delovanju, krmiljenju in načinih uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo lesa.
 • Osvojil bom sposobnosti podjetniškega razmišljanja.

Zaključek izobraževanja

Šolanje se zaključi s poklicno maturo:

 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 2. pisni in ustni izpit iz strokovnega predmeta,
 3. pisni in ustni izpit iz angleškega jezika ali matematike (po izbiri),
 4. izdelek ali storitev z zagovorom.

Možnosti nadaljnjega izobraževanja ali zaposlitve

 • Izobraževanje boš lahko nadaljeval na višješolskih ali visokošolskih strokovnih programih.
 • Tudi veliko univerzitetnih programov je dosegljivih, če poleg poklicne mature opraviš še 5. maturitetni predmet.
 • Zaposliš se lahko v industriji, kjer izdelujejo stavbno in bivalno pohištvo, v proizvodnji lesnih plošč, nosilcev …, v delavnicah, kjer izdelujejo lesene izdelke ali lesno galanterijo lahko pa tudi v trgovskih organizacijah, kjer se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov. 
Skip to content