Spoštovani starši in dijaki!

Stanje glede okužb s t.i. koronavirusom oz. virusom Covid-19 se iz dneva v dan spreminja. Na ŠC Nova Gorica in posledično vseh šolah centra smo sprejeli načrt za nemoteno delovanje šol in posledično izvedli določene preventivne ukrepe. Na razrednih urah in preko plakatov dijake seznanjamo s podatki, ki jih posreduje NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) in MIZ (Ministrstvo za zdravje) ter naše MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) glede samega virusa in možnosti okužbe ter opozarjamo na skrb in informiramo o načinih izvajanja ustreznih higienskih postopkov. Na različnih lokacijah po šoli smo namestili razkužila za roke in čistilke pogosteje čistijo ter razkužujejo najbolj izpostavljene prostore in opremo (kljuke, tipkovnice, mize, ipd.). Nekatere planirane interesne dejavnosti v sosednji Italiji smo prestavili ali odpovedali.

Glede na trenutno situacijo pouk na šoli poteka nemoteno in ni nobene potrebe, da bi dijaki preventivno ostajali doma razen v primeru, da imajo sami zdravstveno težavo, ki bi bila lahko povezana, ali s t.i. koronavirusom ali z virusi gripe, ki so še vedno aktivni v tem času. V takih primerih se obrnite na pristojno zdravstveno ustanovo in se ravnajte po njihovih navodilih.

Staršem svetujemo, da se do nadaljnjega namesto osebnih razgovorov na šoli, raje poslužujete razgovorov z razredniki in učitelji preko telefona v rednih terminih njihovih pogovornih ur ali preko e-pošte. Osebna prisotnost naj bo le v primerih, ko se z učiteljem ali drugim strokovnim delavcem dogovorite, da je potrebna.

Na šoli bomo še naprej redno spremljali situacijo glede okužb z virusom in se ravnali po navodilih ustreznih organov in dijake, starše ter osebje sproti seznanjali z morebitnimi spremembami organizacije dela šole.

Hvala za razumevanje