Ogled goriške knjižnice in delo s priročniki

V mesecu decembru boste dijaki 1. letnikov 4-letnih programov obiskali Goriško knjižnico Franceta Bevka, v šolski knjižnici pa skozi zanimive vaje spoznavali priročnike. Delavnice bosta vodili knjižničarki  Mojca Kosovel in Vasilija Rupnik.

Dijaki celega razreda se zberete v šolski knjižnici. Delo bo potekalo po skupinah in sicer tako, da se bo razred delil v dve skupini, ki se bosta v dvakratnem obisku zamenjali.

razred 1.obisk 2.obisk
1.LT   delo s priročniki 3.12.2019 3. – 4. ura    obisk knjižnice 6.12.2019 2.-3. ura
1.TM 1.skupina          delo s priročniki 4.12.2019 3. – 4. ura 1.skupina        obisk knjižnice 11.12.2019 6. – 7. ura
2.skupina                obisk knjižnice 2.skupina                delo s priročniki
1.ST 1.skupina          delo s priročniki 5.12.2019 3. – 4.ura 1.skupina       obisk knjižnice 12.12.2019 6. – 7. ura
2.skupina                obisk knjižnice 2.skupina                delo s priročniki

KNJIŽNICA bo v navedenih terminih za ostale uporabnike ZAPRTA.