Razstava del dijakov Strojne, prometne in lesarske šole, Elektrotehniške in računalniške šole in Tehniške gimnazije Šolskega centra Nova Gorica izdelanih pri pouku likovne umetnosti v šolskem letu 2020/21.

Portret je za vsakega likovnega ustvarjalca velik izziv. Novincu, ki s portretiranjem nima veliko izkušenj in z njimi pridobljene samozavesti, lahko predstavlja stopnico, preko katere se mu zdi, da ne more stopiti. Lahko pa k temu pristopimo s kančkom humorja in lahkotnosti, kar odpre pot delu, ki ob srečanju z navdihom vodi k napredovanju in zrelejšim rezultatom, kot bi se jih nadejali. Tako je bila ta kiparska naloga tudi zamišljena.

Dijaki tehniških smeri so bolj, kot prostega ustvarjanja, vajeni strukturiranega razmišljanja, zato jim je bila spodbuda za njihovo pot v likovno izražanje pokazana po vzoru konstruktivističnega kiparstva. Skulpture naj bi sestavljali iz ortogonalno križanih ploskev, izrezanih iz kartona, ki se zarezujejo druga v drugo in tako ustvarjajo prostorski preplet linij in volumnov ter kontrastov praznega in polnega.

Karton – vsem dostopen, poznan ter cenen material in obvladljiva tehnika rezanja in lepljenja razbremenjuje ustvarjalca strahu, da bi šlo kaj narobe. Znane zgodovinske osebnosti, o katerih ima vsak svojo bolj ali manj zavestno predstavo, ga ob srečanju z vizualno podobo, ki jo uporabi kot izhodišče za kiparsko delo, peljejo na pot odkrivanja oblik in kompozicij, ki marsikdaj presenečajo tako avtorja, kot gledalca.

mentorica Anka Dornik Valič, prof. lik. um.