Izpitni roki za zaključne letnike bodo potekali od torka, 24. do petka 27. maja 2022 in sicer:

  • Izpitni rok za izboljšanje ocene pri predmetu (predmetni izpit) bo med 24. in 27. majem. Namenjen je dijakom vseh zaključnih letnikov, ki bi želeli izboljšati zaključno oceno pri določenem predmetu.
  • Izredni izpitni rok v skladu s Sklepom MIZŠ bo 24. ali 25. maja. Namenjen je dijakom vseh zaključnih letnikov SSI in PTI, ki želijo opraviti en dopolnilni ali en popravni izpit. V kolikor je to edini izpit in ga opravijo, lahko pristopijo k spomladanskem roku poklicne mature. V primeru, da izpita ne opravijo, se morajo najkasneje do četrtka, 26. maja odjaviti od spomladanskega roka poklicne mature.
  • Izredni izpitni rok za dijake zaključnih letnikov poklicnega izobraževanja (NPI in SPI) bo 26. in 27. maja. Namenjen je vsem dijakom zaključnih letnikov NPI in SPI, ki imajo za opraviti določen izpit ali izpite. Na tem izpitnem roku lahko opravijo največ dva izpita. Z udeležbo na tem izpitnem roku dijak izkoristi spomladanski izpitni rok.
  • Predmetni izpitni rok za dijake, ki imajo za opraviti še kakšen predmetni izpit zaradi prepisa programa.

Letošnja novost je, da se dijaki na izpite prijavite preko eAsistenta. V eAsistentu izberete modul Izpiti in izberete ustrezen izpitni rok ter se prijavite.

Izjema ste dijaki, ki se prijavljate na predmetni izpit. Ti se še vedno prijavite s papirno prijavnico, ki jo oddate v tajništvo.

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 20. maj do 12.00 ure. V ponedeljek popoldan bodo objavljeni vsi termini in razporedi. Sledite objave v eAsistentu.

V kolikor bi imeli težave s prijavo preko eAsistenta, se obrnite na vodstvo šole ali direktno na eAsistenta.