Dragi dijaki in dijakinje, SPLŠ ima novo facebook stran.

Sledite našemu profilu, saj bomo objavljali prispevke z aktualnih dogodkov in druge informacije v zvezi s šolo.

Vabljeni na facebook stran SPLŠ