IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Avtoservisni tehnik PTI

Želiš postavljati zahtevne diagnoze o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in instrumentov. Širša teoretična znanja in razvijanje organizacijskih spretnosti ti bodo dala večjo samozavest za nove podjetniške podvige.
Če boš želel, boš imel možnost nadaljnjega izobraževanja v višjih in visokih strokovnih programih ali celo univerzitetnih programih. In zakaj le, ne bi poskusil?

Zakaj bi se vpisal v program
Avtoservisni tehnik PTI?

 

 • Želiš postavljati zahtevne diagnoze o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in instrumentov.
 • Širša teoretična znanja in razvijanje organizacijskih spretnosti ti bodo dala večjo samozavest za nove podjetniške podvige
 • Če boš želel, boš imel možnost nadaljnjega izobraževanja v višjih in visokih strokovnih programih ali celo univerzitetnih programih.
 • In zakaj le, ne bi poskusil?
ALI STE VEDELI

Prvi avto, izdelan s pomočjo tekočega traku, je bil Ford T. Skupno je bilo izdelano 16,5 mio primerkov.

ALI STE VEDELI

Prvi avto, izdelan s pomočjo tekočega traku, je bil Ford T. Skupno je bilo izdelano 16,5 mio primerkov.

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpišeš, če si uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:

 • avtoserviser ali avtomehanik,
 • ali si pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in imaš vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju avtoservisne dejavnosti.

Število vpisnih mest

V program Avtoservisni tehnik (PTI) bomo lahko v prvi letnik vpisali 14 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi tudi ti med njimi.

O šoli – Šola ima dolgoletno tradicijo na področju izobraževanja na tehniškem strokovnem področju. Zadnja leta se še posebej trudimo, da bi šolo, njene delavnice, laboratorije in učilnice res odlično opremili. Učitelji in vsi zaposleni na šoli se bomo potrudili narediti največ za tvojo uspešnost in za to, da boš našo šolo zapustil kot zadovoljen človek in dober avtoservisni tehnik.

VIDEO POSNETEK

Avtoserviser/ka 1/2

8:31
VIDEO POSNETEK

Avtoserviser/ka 1/2

8:31

Način in oblika izobraževanja

Program Avtoservisni tehnik (PTI) je prenovljen program, organiziran po novih evropskih izhodiščih. Izobraževanje v programu traja dve leti. Program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami. V dveh letih izobraževanja boš praktično znanje, ki si ga pridobil v programu srednjega poklicnega izobraževanja nadgradil z bogatim teoretičnim znanjem. Program je zastavljen tako, da ti poklicna matura ne bo delala težav.

Kako boš zaključil izobraževanje v programu?
Po dveletnem izobraževanju boš opravil poklicno maturo z naslednjimi izpitnimi enotami v obveznem delu:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz predmeta iz strok. področja

ter v izbirnem delu:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kaj se bom naučil? Kakšen bom postal?

 • postal boš odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi;
 • postal boš usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu;
 • pridobil boš temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju;
 • poiskati boš znal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju;
 • naravnan boš v vseživljenjsko učenje in usposabljanje;
 • usposobljen boš za uporabo znanj in veščin v novih situacijah;
 • razširil boš že pridobljeno splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij;
 • in seveda; ne samo to.

Ustvari svojo prihodnost.

Ustvari svojo prihodnost.

Kam po izobraževanju v programu Avtoservisni tehnik PTI?

Po končanem programu Avtoservisni tehnik (PTI) boš lahko nadaljeval izobraževanje na kateremkoli izmed višješolskih ali visokošolskih strokovnih programov. Tudi nekateri univerzitetni programi so dosegljivi.

Lahko se boš zaposlil, saj delodajalci potrebujejo dobre strokovnjake. Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo. Prihodnost je tu in zdaj – ZATE.