IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Avtoservisni tehnik PTI

Želiš postavljati zahtevne diagnoze o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in instrumentov. Širša teoretična znanja in razvijanje organizacijskih spretnosti ti bodo dala večjo samozavest za nove podjetniške podvige.
Če boš želel, boš imel možnost nadaljnjega izobraževanja v višjih in visokih strokovnih programih ali celo univerzitetnih programih. In zakaj le, ne bi poskusil?

Zakaj bi se vpisal v program
Avtoservisni tehnik PTI?

 • Želiš postavljati zahtevne diagnoze o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in instrumentov.
 • Širša teoretična znanja in razvijanje organizacijskih spretnosti ti bodo dala večjo samozavest za nove podjetniške podvige
 • Če boš želel, boš imel možnost nadaljnjega izobraževanja v višjih in visokih strokovnih programih ali celo univerzitetnih programih.
 • In zakaj le, ne bi poskusil?
ALI VEŠ?

Prvi avto, izdelan s pomočjo tekočega traku, je bil Ford T. Skupno je bilo izdelano 16,5 mio primerkov.

ALI VEŠ?

Prvi avto, izdelan s pomočjo tekočega traku, je bil Ford T. Skupno je bilo izdelano 16,5 mio primerkov.

ALI VEŠ?

Prvi električni avtomobil je bil izdelan pred bencinskim okrog leta 1830.
Do začetka 1. svetovne vojne je bilo na cestah več električnih kot bencinskih avtomobilov.

ALI VEŠ?

Prvi električni avtomobil je bil izdelan pred bencinskim okrog leta 1830.
Do začetka 1. svetovne vojne je bilo na cestah več električnih kot bencinskih avtomobilov.

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpišeš, če si uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:

 • avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar,  avtomehanik, avtoklepar, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, kmetijski mehanik ali
 • inštalater strojnih inštalacij, klepar-krovec, konstrukcijski mehanik, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, finomehanik, urar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, računalnikar in imaš tri letne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti.
 • lahko se vpišeš tudi, če si pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Število vpisnih mest

V program Avtoservisni tehnik PTI se v začetni letnik vpiše lahko do 28 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi tudi ti med njimi.

O šoli in pouku

 • šola ima že dolgo tradicijo izobraževanja na področju avtoservisne dejavnosti,
 • pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah in delavnicah,
 • v mednarodne izmenjave se lahko vključijo dijaki, ki želijo svojo stroko spoznati tudi v tujini in stkati nove vezi,
 • pridobljeno strokovno znanje dijaki preizkušajo pri praksi v šolskih delavnicah in pri delodajalcih,
 • dijaki svoj prosti čas radi preživijo v dobro založeni knjižnici,
 • dijaki se veselijo ekskurzij v podjetja, kot so Revoz, Ducati, BMW, MAN …,
 • dijaki lahko svoje veščine dokažejo na tekmovanjih s področja stroke, športa in splošnih predmetov

Česa se bom naučil?

 • uporabljati tehnično in tehnološko dokumentacijo ter navodila proizvajalcev,
 • zgradbo in logiko krmiljenja elektronsko krmiljenih sistemov,
 • postavljati zahtevne diagnoze o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in instrumentov,
 • načrtovati ekonomsko upravičene posege na vozilu,
 • razširil bom osnovno znanje pri splošnih predmetih,
 • postal bom odgovoren in usposobljen za timsko delo

Zaključek izobraževanja

Po dveletnem izobraževanju boš opravil poklicno maturo:

 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 2. pisni in ustni izpit iz predmeta stroke – avtomehatronika
 3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri),
 4. izdelek oziroma storitev in zagovor.

Možnost nadaljnjega izobraževanja ali zaposlitve

 • Izobraževanje boš lahko nadaljeval na višješolskih ali visokošolskih strokovnih programih.
 • Tudi veliko univerzitetnih programov je dosegljivih, če poleg poklicne mature opraviš še 5. maturitetni predmet.

ZGIBANKA

Avtoservisni tehnik PTI

ZGIBANKA

Avtoservisni tehnik PTI
Skip to content