IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Avtoserviser

Moj avto, moj svet. Motorji, avtomobili, traktorji, ni panike, mi popravimo vse. Tudi najboljši avto potrebuje dobrega serviserja.
Izobraževanje traja 3 leta. Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom. Po zaključku šolanja je možno nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev.

Zakaj bi se vpisal v program Avtoserviser?

 • Od nekdaj si želiš voziti različne avtomobile? Sedaj jih boš lahko.
 • Si želiš urediti avto po lastnih željah? Tudi to boš lahko naredil.
 • Želiš postati eden najbolj iskanih obrtnikov v regiji? To je prava pot.
 • Avtomobili bodo še dolgo obstajali, pa čeprav električni.
 • Če boš želel, boš imel možnost nadaljnjega izobraževanja.

 

 

 


 

Biti avtoserviser je včasih pomenilo biti “zašmiran dedec” saj je veljalo, da so ženske za v kuhinjo, ker se na tehniko ne spoznajo.

Pa so se zadnja leta stvari zasukale povsem drugače.

Danes so sposobne ženske na tem področju celo uspešnejše od svojih poklicnih kolegov. Ukvarjanje z motornimi vozili je za marsikoga eden najbolj zanimivih in dinamičnih poklicev. Vedno se kaj novega dogaja, vsak dan je izziv, je zgodba zase. Avtoserviser zna poskrbeti za vozilo od mehanike do elektronike, uporablja moderno tehnologijo, zna svetovati strankam in se sporazumeva v vsaj enem tujem jeziku.

Poklicna pot lahko vodi celo do timskim skupin, zbranih okrog voznikov formule ena.Redki poklicic so se v zadnjih letih tako spremenili kot prav ta. Namesto umazanih kombinezonov in težkega orodja zdaj v večini servisnih delavnic vidimo sodobna orodja, računalniško opremo in sodobne diagnostične naprave. (iz knjižice Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Kako do poklica?, Srednje poklicno in strokovno izobraževanje)

ALI VEŠ?

Prvi avto, izdelan s pomočjo tekočega traku, je bil ford T. Skupno je bilo izdelanih 16,6 mio primerkov.

ALI VEŠ?

Prvi avto, izdelan s pomočjo tekočega traku, je bil ford T. Skupno je bilo izdelanih 16,6 mio primerkov.

Pogoji za vpis

V program Avtoserviser se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil najmanj osnovno šolo ali katerikoli program nižjega poklicnega izobraževanja.

Število vpisnih mest

V program Avtoserviser bomo v prvi letnik lahko vpisali 26 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli bodi tudi ti med njimi.

O šoli

Šola ima dolgoletno tradicijo na področju izobraževanja na avtoservisnem strokovnem področju. Zadnja leta se še posebej trudimo, da bi šolo, njene delavnice, laboratorije in učilnice res odlično opremili. Trudili se bomo gotovo še naprej. Učitelji in si zaposleni na šoli se bomo trudili narediti največ za tvojo uspešnost in za to, da boš našo šolo zapustil kot dober Avtoserviser.

Ustvari svojo prihodnost.

Ustvari svojo prihodnost.

Način in oblika izobraževanja

Program Avtoserviser je prenovljen program, organiziran po novih evropskih izhodiščih. Izobraževanje v programu Avtoserviser traja tri leta. V treh letih izobraževanja te čaka veliko praktičnega izobraževanja, tako v šolskih delavnicah, kot v avtoservisnih delavnicah. Veliko bo tudi dela v učilnicah pri splošno izobraževalnih predmetih, strokovnih modulih in veselja ob obveznih izbirnih vsebinah.

Kako boš zaključil izobraževanje v programu Avtoserviser?

Po triletnem izobraževanju boš opravil še zaključni izpit. V njem so tri izpitne enote: Slovenski jezik, strokovni predmet in izdelek ali preizkus iz praktičnega dela.

Kaj se bom naučil? Kakšen bom postal?

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

Kam po izobraževanju v programu Avtoserviser?

Po končanem programu Avtoserviser boš lahko, če boš želel, nadaljeval izobraževanje na Tehniškem šolskem centru v dveletnem programu Avtoserviser PTI ali Strojni tehnik PTI. Po opravljeni poklicni maturi boš tako dosegel izobrazbo Avtoservisni tehnik ali Strojni tehnik. Seveda to še ni nujno konec tvojega izobraževanja. Na voljo so programi višješolskega in visokošolskega strokovnega izobraževanja ali celo univerzitetni program.

Lahko se boš zaposlil, dober delavec je povsod dobrodošel.

Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo. Prihodnost je tu in zdaj – ZATE.

Skip to content