Spoštovani starši!

 

V trenutni situaciji, ko ni pouka v šoli je zelo pomembno, da vaši otroci niso brez šolskega dela doma. Učitelji imajo nalogo, da dijakom posredujejo potrebno učno snov in vaje, ki jih morajo samostojno predelati. Da bi delo oz. učenje na domu potekalo nemoteno apeliramo, da svojega otroka spodbudite, da je aktiven in se odziva na sporočila učiteljev. Le tako bomo lahko zagotovili vsaj delno kontinuiteto izobraževalnega procesa in omilili izpad predavanj.

Pri tem je zelo pomembno, da imajo dijaki dostop do eAsistenta in delujoč e-naslov. V kolikor nimajo podatkov za dostop, naj napišejo svojemu razredniku e-pošto, da potrebujejo dostopne podatke.

Več informacij najdete v prispevku na glavni strani.

Hvala za vašo pomoč.

Vodstvo SPLŠ