Spoštovani starši!

Šolsko leto 2020/2021 se je začelo v negotovih razmerah in sicer po t.i. modelu B, ki predvideva pouk v šoli ob upoštevanju priporočil in navodil NIJZ in odlokov vlade RS. V primeru pojava okužbe na šoli bo po vsej verjetnosti moral v karanteno vsaj oddelek in določeni učitelji, ki so bili v stiku z okuženim, kar pomeni, da bodo lahko nekateri oddelki določen čas imeli pouk na daljavo, kot je bil že v preteklem šolskem letu. Da bi delo oz. učenje na domu potekalo nemoteno apeliramo, da svojega otroka spodbudite, da je aktiven in se odziva na sporočila učiteljev. Le tako bomo lahko zagotovili kontinuiteto izobraževalnega procesa in omilili izpad predavanj v živo.

Pri tem je zelo pomembno, da imajo vsi dijaki delujoč e-naslov in dostop do eAsistenta. Podatke za dostop do e-učilnic in Office 365 bodo dobili od razrednikov oz. učiteljev informatike.

Zaradi zagotavljanja tekočih informacij do vas staršev apeliramo, v kolikor še niste, da razrednikom posredujete vaš e-naslov in kontaktno tel. številko. Priporočamo tudi dostop do eAsistenta, ki vam zagotavlja dnevni vpogled v stanje vašega otroka na šoli.

Hvala za vašo pomoč in sodelovanje.

Vodstvo SPLŠ