Dijaki zaključnih letnikov programov SSI in PTI morate v okviru poklicne mature opraviti četrti predmet, ki zajema pripravo izdelka ali storitve. Kratka navodila, obrazce in predlogo za nalogo najdete na strani DOKUMENTI.

Terminski potek

  1. Oddaja vloge za temo in mentorja je najkasneje do 31. oktober 2018. Dijaki izpolnete in natisnete vlogo ter jo date v podpis mentorju. Podpisano vlogo oddate v tajništvo šole.
  2. Najkasneje do 16. novembra 2018 bo potekalo potrjevanje vlog. Po potrditvi dijaki prejmete podano vlogo s sklepom o izbiri teme in mentorja.
  3. Dijaki lahko najkasneje do 7. decembra 2018 podate vlogo za zamenjavo teme in/ali mentorja.
  4. Najkasneje do 14. decembra 2018 boste prejeli sklep o potrditvi vloge za zamenjavo.
  5. Roki za obvezne konzultacije in oddajo naloge so navedeni v zapisniku konzultacij, ki ga dijaki ravno tako izpolnete in natisnete.