12. forum mehatronike se je odvijal 5. maja 2022 v Lendavi na tamkajšnji Dvojezični srednji šoli Lendava. Forum mehatronike je državno tekmovanje iz mehatronike, kjer dijaki predstavijo svoje projekte. Komisija, sestavljena iz mentorjev in zunanjih ocenjevalcev iz lokalnih podjetij, vse projektne naloge oceni po predpisanih kriterijih. Dijaki SPLŠ so na 12. forum mehatronike odšli z ekipo v kategoriji tehnik mehatronike v kateri so bili trije dijaki 4. TM oddelka, Matevž Žižmond, Chistian Ipavec in Domen Sedej. Fantje so se pod mentorstvom Mateja Pinose predstavili z napravo za sortiranje jajc glede na težo, ki so jo poimenovali JAJCAR. Glavni avtor naprave je Matevž Žižmond, ki je nalogo izdelal tudi za 4. predmet poklicne mature. Naprava je dokaj zahtevna, saj je bilo potrebno narediti ustrezen sistem za tehtanje jajc in jih glede na težo razdeliti v tri težnostne kategorije. Očitno je bila naprava zelo dobro narejena in je prepričala ocenjevalno komisijo, da je najboljša izmed devetih nalog v kategoriji. Tudi ostale naloge so bile dokaj zahtevne in še enkrat več se je pokazalo, da se na šolah po Sloveniji dela dobro, saj se dijaki vsako leto izkažejo z  zahtevnimi projekti. Vse to kaže na zanimanje, popularnost in raznolikost mehatronike.

Iskrene čestitke dijakom in mentorju.